Borowik, M., i T. Waściński. „Zastosowanie Systemu Kontroli zarządczej W Jednostkach Policji”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53), grudzień 2010, s. 119-31, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1537.