Woźniak, B. „Instrumenty I Instytucje Udzielania Pomocy Publicznej W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53), grudzień 2010, s. 151-6, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1534.