Henryk, W., i T. Janusz. „Finansowe Formy Wspierania MSP W Polsce Na przykładzie Banku PKO BP”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53), grudzień 2010, s. 165-72, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1533.