Gralak, K. „Instrumenty Finansowania Lokalnych projektów Rewitalizacyjnych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53), grudzień 2010, s. 9-17, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1532.