Prus, P., i B. Wawrzyniak. „Zmiany Zasad Przyznawania Rent Strukturalnych Oraz Ich Skutki”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53), grudzień 2010, s. 181-95, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1531.