Jurkowski, R. „Interes Konsumenta a Interes Banku W Umowach O Kredyt Na Zakup Samochodu”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53), grudzień 2010, s. 227-3, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1527.