Piocha, S., i K. Radlińska. „Uwagi Na Temat Kryzysu Gospodarczego I Sektora Bankowego W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53), grudzień 2010, s. 238-51, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1526.