Miedzik, A., i A. Wicka. „Rodzaje Ubezpieczeń I Czynniki decydujące O Wyborze Ubezpieczyciela”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53), grudzień 2010, s. 264-77, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1524.