Szwacka-Mokrzycka, J. „Znaczenie Wizerunku W Budowaniu Pozycji Konkurencyjnej banków”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53), grudzień 2010, s. 278-86, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1523.