Olkiewicz, A. „Rola instrumentów Bankowych I Ubezpieczeniowych W Ograniczaniu Ryzyka Handlowego przedsiębiorstw W Czasie Kryzysu Gospodarczego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53), grudzień 2010, s. 287-9, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1522.