Wiśniewski, T. „Indeks RESPECTIndex Jako Inicjatywa Giełdy Papierów Wartościowych W Procesie Tworzenia Zasad CSR Na Polskim Rynku kapitałowym”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53), grudzień 2010, s. 301-1, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1521.