Satoła, Łukasz. „Dynamika wartości aktywów Na Polskim Rynku Funduszy Inwestycyjnych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53), grudzień 2010, s. 312-21, doi:10.22630/PEFIM.2010.4.53.68.