Karpio, A., i D. Żebrowska-Suchodolska. „Polski Rynek Otwartych Funduszy Inwestycyjnych Na Tle Rynku Europejskiego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53), grudzień 2010, s. 322-31, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1519.