Ociepa-Kicińska, E. „Dywersyfikacja Ryzyka, a Ograniczenia W Polityce Inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53), grudzień 2010, s. 332-40, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1518.