Rykowska, J., i J. Sawicka. „Wpływ Kryzysu Gospodarczego Na przyszłość Polski W Strefie Euro”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53), grudzień 2010, s. 341-50, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1517.