Gołasa, P. „Wpływ Wybranych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej Na kształtowanie Się dochodów Gospodarstw Rolnych W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53), grudzień 2010, s. 173-80, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1516.