Bąk-Filipek, E., i U. Tetwejer. „Marketing in the Food Trade”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 5(54), czerwiec 2011, s. 17-35, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1515.