Kozak, S. „Zmiany Struktury kanałów Dystrybucji a Poprawa warunków Konkurencji W Sektorze Ubezpieczeń W Polsce W Latach 2002-2009”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 5(54), czerwiec 2011, s. 59-70, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1512.