Panchenko, M., i M. Parlińska. „Sektor Ochrony środowiska W Celowym Programie państwa Na Ukrainie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 6(55), grudzień 2011, s. 80-87, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1492.