Milewska, A. „Zarządzanie Strategiczne W Lokalnej wspólnocie samorządowej Jako narzędzie Racjonalizacji wydatków Publicznych – przegląd Podstawowych obszarów”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 6(55), grudzień 2011, s. 57-66, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1490.