Kozak, S. „Zadłużenie Gospodarstw Domowych W UE-15 I Nowych państwach członkowskich UE W Latach 2001-2010”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 6(55), grudzień 2011, s. 44-56, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1489.