Dopka, D., M. Korsak-Adamowicz, i B. Płotczyk. „Pozyskiwanie Przez rolników środków Finansowych Z Dodatkowych źródeł Na przykładzie Programu Rolno środowiskowego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 6(55), grudzień 2011, s. 23-33, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1487.