Grębowiec, M. „Wspólna Polityka Rolna a Zmiany W podejściu Do jakości W przedsiębiorstwach Sektora Rolno-spożywczego W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 8(57), grudzień 2012, s. 184-92, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1461.