Gołębiewski, J. „Podział korzyści Ekonomicznych W kanałach Marketingowych Na Rynku żywności W Warunkach zmieniającej Się Koniunktury Gospodarczej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 8(57), grudzień 2012, s. 149-58, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1458.