Czykier-Wierzba, D. „Początki Wspólnej Polityki Rolnej W EWG”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 8(57), grudzień 2012, s. 103-15, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1454.