Bórawski, P., i W. Gotkiewicz. „Rola Integracji Europejskiej I Wspólnej Polityki Rolnej W Rozwoju Gospodarstw Rolnych posiadających Alternatywne źródła dochodów”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 8(57), grudzień 2012, s. 82-93, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1452.