Biernat-Jarka, A. „Finansowanie płatności bezpośrednich Z budżetu Unii Europejskiej, W Latach 2007-2011”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 8(57), grudzień 2012, s. 60-70, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1450.