Czekaj, M., i J. Żmija. „Wspólna Polityka Rolna a rozwój Drobnych Gospodarstw Rolnych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 8(57), grudzień 2012, s. 518-27, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1445.