Kisiel, R., i W. Lizińska. „Zasoby terenów Inwestycyjnych W Woj. Warmińsko-Mazurskim”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 8(57), grudzień 2012, s. 289-98, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1425.