Rykowska, J., i J. Sawicka. „Aktywność Zawodowa Kobiet Wiejskich – Perspektywa Unijnej Polityki równości Szans”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 8(57), grudzień 2012, s. 402-11, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1423.