Dybka, S. „Produkty Regionalne Jako Element Aktywnej Polityki Asortymentowej Ukierunkowanej Na Konsumenta”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 9(58), czerwiec 2013, s. 137-4, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1405.