Bojanowska, A. „Wpływ Koncepcji CRM Na działania Marketingowe Firmy”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 9(58), czerwiec 2013, s. 66-75, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1399.