Pawlewicz, A., i P. Szamrowski. „Znaczenie blogów Firmowych W Komunikacji między przedsiębiorstwem a Klientem”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 9(58), czerwiec 2013, s. 513-25, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1382.