Skowron, S. „Marketingowy Wymiar Zachowań przedsiębiorczych Na przykładzie mikroprzedsiębiorstw Handlowych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 9(58), czerwiec 2013, s. 456-64, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1377.