Satoła, Łukasz. „Polityka Opodatkowania nieruchomości W Gminach województwa małopolskiego W Latach 2007-2010”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 9(58), czerwiec 2013, s. 425-34, doi:10.22630/PEFIM.2013.9.58.37.