Roman, M., i Łukasz Zgiep. „Promotion As Part of the Marketing Mix and Its Application in Enterprise Activities”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 9(58), czerwiec 2013, s. 416-24, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1373.