Rogala, A. „Komunikacja Marketingowa Skierowana Do wnętrza I Na zewnątrz Organizacji – Wzajemne Relacje”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 9(58), czerwiec 2013, s. 394-0, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1371.