Adamczyk, G. „Specyfika przekazów Reklamowych Kierowanych Do Segmentu dziecięco-młodzieżowego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 10(59), grudzień 2013, s. 9-20, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1358.