Badzińska, E. „MEDIA CONVERGENCE AS A HALLMARK OF MODERN MARKETING COMMUNICATION”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 10(59), grudzień 2013, s. 32-44, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1347.