Bobola, A. „Prosument W Opiniach Polskich konsumentów”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 10(59), grudzień 2013, s. 55-63, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1345.