Borkowski, B., i M. Krawiec. „Modele zarządzania Ryzykiem Inwestycji kapitałowych W Sektorze Rolno-spożywczym”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 10(59), grudzień 2013, s. 64-78, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1344.