Brodzińska, K. „Problem społecznej odpowiedzialności W Rolnictwie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 10(59), grudzień 2013, s. 79-86, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1343.