Nuszkiewicz, K., i M. Roman. „JADWIGA DZIUBIŃSKA AGRICULTURAL EDUCATION CENTRE SCHOOLS IN GOLĄDKOWO MARKETING ACTIVITIES”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 10(59), grudzień 2013, s. 588-97, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1331.