Kubiak, K. „Kapitał Marki W Sieci Wymiany wartości”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 10(59), grudzień 2013, s. 432-43, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1312.