Karpacz, J. ., i A. . Pisarska. „Wyniki Funkcjonowania Uczelni Publicznych: Ustalenie Zestawu wskaźników zapewniających Wiarygodną Informację zarządczą W Oparciu O Dane pochodzące Ze Sprawozdań Jednostki”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 25 (74), lipiec 2021, s. 66-83, doi:10.22630/PEFIM.2021.25.74.6.