Mikołajczak, P. „Finansowe Zasilanie bieżącej działalności Rolnictwa Kredytem Bankowym Na Tle Zmian Wybranych parametrów Ekonomicznych W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 11(60), czerwiec 2014, s. 138-46, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1287.