Płonka, A., Łukasz Satoła, i T. Wojewodzic. „Zmiany przychylności Podatkowej Gmin W Okresie Dekoniunktury Gospodarczej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 11(60), czerwiec 2014, s. 185-94, doi:10.22630/PEFIM.2014.11.60.16.