Zabłocki, A. „Preferencje Podatkowe W Rolnictwie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 11(60), czerwiec 2014, s. 241-50, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1278.