Bak-Filipek, E. „Przemiany Na Rynku mięsa W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 12(61), grudzień 2014, s. 7-16, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1268.