Lemanowicz, M., i J. Szwacka-Mokrzycka. „INNOVATION ACTIVITIES OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 12(61), grudzień 2014, s. 110-21, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1258.